Syyskokous 2017

SYYSKOKOUS 2017
ESITYSLISTA

Aika: 19.11.2017 klo 13.00
Paikka: AM-Lukkoasema
Takojankatu 1, Tampere
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA
• puheenjohtaja
• sihteeri
• pöytäkirjantarkastajat (2)
• ääntenlaskijat (2)

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

5. EDUSTAJIEN VALINTA
• Etelä-Hämeen Kennelpiiri
• Suomen Palveluskoiraliitto

6. JÄSENMAKSUN SUURUUS VUODELLE 2018

7. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

8. TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2018

9. JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

10. JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE

11. KAHDEN TOIMINNANTARKASTAJAN JA HEIDÄN VARAMIESTENSÄ VALINTA

12. PALKITTAVAT KOIRAT

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN