Terveysrahaston säännöt

TERVEYSRAHASTÖN SÄÄNNÖT

Suomen Mustaterrierit ry:n Terveysrahasto tukee yhdistyksensä jäsenen omistaman Venäjänmustaterrierin

•pentukuolleisuuden ja
•kasvuhäiriöiden

Tutkimus- ja ruumiisavausmaksuja max 60 % tutkimus- ja/tai avausmaksuista.
Avustuksen saamisen ehtona on pennun ikä 0-6 kk

• DNA tutkimuksia
HUU (10€/testi)

JLPP (10€/testi)

Terveysrahaston toiminnasta vastaa johtokunta

Tuki maksetaan terveysrahaston rahatilanteen mukaan

Tuki maksetaan, kun tutkimustulokset on toimitettu yhdistyksen käytettäviksi

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen johtokunnalle vähintään kuukautta ennen sitä
yhdistyksen varsinaista kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Johtokunnan on esitettävä se lausunnollaan
varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle.

Hakemus